Dịch vụ máy chủ Cloud tích hợp GPU, phù hợp xử lý các tác vụ đồ họa cho Deep Learning, AI, Data Science

GPU1

5 200 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU

8 vCPU


RAM

32 GB


SSD

2x  240 GB


VGA

1x GEFORCE RTX 1080 Ti

GPU2

6 200 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU

16 vCPU


RAM

64 GB


SSD

320 GB


VGA

1x GEFORCE RTX 1080 Ti

GPU3

16 000 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU

32 vCPUs


RAM

64 GB


SSD

2 x 500GB


VGA

2x GEFORCE RTX 2080 Ti

Đăng ký dịch vụ qua vui lòng liên lạc qua Hotline: 028.7776.7779 Hoặc hãy liên hệ: info@horizon.vn để nhận báo giá chi tiết.