Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Horizon (sau đây gọi tắt là “Horizon”, “Chúng tôi”  ) .

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ này (cùng với Chính sách bảo mật của Horizon, có tại https://horizon.vn/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin/ ) sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp tại website horizon.vn .

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ tại Horizon. Các điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng . Horizon bảo lưu mọi quyền, vào bất kỳ lúc nào và sửa đổi các điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho bạn, miễn là các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản dịch vụ này, các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức ngay sau khi được đăng trên website horizon.vn .

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản sử dụng dịch vụ đã sửa đổi đó. Vì lý do này, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại điều khoản sử dụng dịch vụ bất cứ khi nào bạn đăng ký, sử dụng dịch vụ tại Horizon. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản sử dụng dịch vụ này, thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 1. Điều kiện đăng ký và tài khoản người dùng :
  • Để đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ, bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin, bao gồm : Họ và tên đầy đủ, số chứng minh thư/passport đối với cá nhân, tên, mã số thuế công ty-đơn vị nếu là tổ chức, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
  • Trong một số trường hợp cần thiết, Horizon có quyền yêu cầu bạn cung cấp bản sao hợp lệ các giấy tờ tuỳ thân để xác minh tính chính xác của những thông tin bạn cung cấp.
  • Bạn phải thông báo cho Horizon ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin tài khoản bạn đang sử dụng . Hình thức thông báo thông qua email đã đăng ký tại Horizon hoặc thông qua văn bản có xác thực.
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập tài khoản của mình và thông báo ngay cho Horizon khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
 2. Các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ :
  • Quy định về lưu trữ nội dung:
   • Tất cả nội dung được thêm, tạo, tải lên, phân phối hoặc đăng lên tất cả các gói dịch vụ bởi tài khoản của bạn, dù được đăng công khai hay truyền đi riêng, là trách nhiệm duy nhất của người đã bắt nguồn nội dung đó. Bạn cam kết rằng tất cả nội dung do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ, cập nhật và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của pháp luật hiện hành. Bạn cam kết về sự chính xác tất cả nội dung được bạn sử dụng tại hệ thống dịch vụ của Horizon và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác.
   • Bạn chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền khi kích hoạt bất kỳ dịch vụ nào tại Horizon, bao gồm các nội dung liên quan đến bản quyền nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật độc quyền khác .
   • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ để phát tán các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, bao gồm :
    • Tuyên truyền, đả kích mang tính phản động .
    • Hướng dẫn sử dụng các thiết bị quân sự .
    • Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Việt Nam.
    • Mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi trụy .
    • Dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối…. hay các hình thức bị ngăn cấm khác .
    • Dữ liệu cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội.
  • Quy định liên quan đến hệ thống máy chủ và mạng :
   • Các hành vi sau được xem là vi phạm điều khoản sử dụng tại Horizon :
    • Lưu trữ tài liệu, phát tán thông tin, sử dụng hoặc lưu trữ các chương trình gây hại như virus, trojan, malware hoặc các hình thức tương tự trên hệ thống máy chủ của Horizon.
    • Sử dụng dịch vụ Horizon cung cấp để tấn công, truy cập trái phép, kiểm soát chặn dữ liệu các website hoặc máy chủ của người sử dụng/ nhà cung cấp khác.
    • Can thiệp thay đổi hệ thống kiểm soát, theo dõi tài nguyên và các file log gây ảnh hưởng tới quy trình quản lý điều hành của Horizon .
    • Sử dụng những mã nguồn gây quá tải hệ thống hoặc chiếm dụng quá mức tài nguyên theo quy định về giới hạn của gói dịch vụ.
    • Sử dụng dịch vụ tại Horizon để thực hiện các hành vi phát tán thư rác với số lượng lớn (tham khảo Nghị định chống thư rác : 90/2008/NĐ-CP) .
    • Sử dụng bất kỳ cơ chế nào để vượt quá thông số tài nguyên được cấp .
  • Quy định về bảo mật :
   • Việc truy cập, sử dụng dữ liệu, hệ thống trái phép bao gồm mọi hành vi thăm dò, quét, kiểm tra các lỗ hổng hệ thống mạng, xâm phạm các biện pháp bảo mật và chứng thực mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống mạng được xem như vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ tại Horizon .
   • Bạn không được phép giám sát dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập trên bất kỳ hệ thống mạng hoặc hệ thống mà không được phép của chủ sở hữu của hệ thống hoặc mạng .
   • Bạn không được phép sử dụng tài khoản Internet hoặc máy tính mà không có ủy quyền của chủ sở hữu để quét mật khẩu, lừa người khác để họ cung cấp mật khẩu, cướp mật khẩu, quét lỗ hổng bảo mật, cổng đăng nhập vào hệ thống dịch vụ tại Horizon .
   • Horizon nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo TCP-IP hoặc bất kỳ phần tiêu đề email nào trong một email có liên quan đến giao dịch trên hệ thống dịch vụ của chúng tôi.
 1. Thanh toán, tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ :
  • Các phương thức thanh toán được chấp nhận :
   • Thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch .
   • Thanh toán thông qua chuyển khoản : Tại ATM, Internet Banking .
   • Thanh toán qua cổng thanh toán tích hợp : Horizon sử dụng cổng thanh toán của bên thứ 3 (bên xử lý thanh toán), do đó việc xử lý các khoản thanh toán có thể phải tuân thủ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của bên xử lý thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi của các bên xử lý thanh toán .
  • Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ :
   • Dịch vụ sẽ được tạm ngưng ngay sau khi hết hạn và bạn không thực hiện thao tác xử lý thanh toán theo mức phí đã được thông báo .
   • Horizon có quyền chủ động tạm ngưng dịch vụ trong các trường hợp sau :
    • Bạn vi phạm một trong các điều khoản sử dụng dịch vụ .
    • Hỗ trợ các cơ quan điều tra trong việc vi phạm pháp luật từ việc khai thác, sử dụng dịch vụ .
    • Đối với các dịch vụ đã bị chấm dứt sử dụng, dữ liệu lưu trữ trên các gói dịch vụ mặc định sẽ bị xoá.
   • Đối với các dịch vụ đã bị chấm dứt sử dụng, dữ liệu lưu trữ trên các gói dịch vụ mặc định sẽ bị xoá.

Cập nhật ngày 01/10/2018 .