Cài đặt và sử dụng CWP trong 1 phút

 CWP là một trong những phần mềm miễn phí nổi tiếng nhất hiện nay để giúp khách hàng quản lý các website trên cùng một server. Tối ưu nhân lực cũng như chi phí cho việc quản lý và vận hành doanh nghiệp của quý khách

CentOS 7.x

CWP

Nhanh bất ngờ

Khởi tạo CentOS Web Panel trong vòng 1 phút.

* Hướng dẫn đăng ký