Cài đặt và sử dụng Gitlab trong 1 Click

GitLab cũng tương tự như GitHub là một hệ thống self-hosted để quản lý mã nguồn (code) của bạn.

Gitlab với các tính năng đơn giản hóa giúp việc quản lý và lưu trữ mã nguồn một cách riêng tư, an toàn và nhanh chóng. Với Pre-built App Gitlab tại Horizon, quý khách không phải bỏ quá nhiều thời gian để tìm hiểu và cài đặt. Chỉ cần 1 Click là đã có thể sử dụng.

Ubuntu 18.04 LTS

Gitlab 

Pre-built App Gitlab

Khởi tạo Gitlab Server trong 1 Click.

Hướng dẫn đăng ký