Cài đặt và sử dụng Node.js trong 1 phút

Nodejs là một mã nguồn được sử dụng rộng bởi hàng ngàn lập trình viên trên toàn thế giới. NodeJS có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau từ Windows cho tới Linux, MacOS cùng với các thư viện phong phú giúp đơn giản hóa việc lập trình và giảm thời gian ở mức thấp nhất.

Ubuntu 18.04 LTS

Node.js 

 Pre-built App NodeJS

Khởi tạo NodeJS tuỳ chọn phiên bản trong vòng 1 phút.

* Hướng dẫn đăng ký