Cài đặt và sử dụng WordPress trong 1 phút

WordPress được biết đến như một CMS miễn phí, dễ sử dụng và phổ biến nhất trên thế giới. WordPress hỗ trợ khách hàng rất mạnh mẽ trong việc quản lý các nội dung trên website. WordPress phù hợp cho việc lập các trang web cá nhân đến các trang báo điện tử đồ sộ nhất như CNN, Dow John, Wall Street Journal…

Ubuntu 18.04 LTS

Apache

MySQL

PHP 7.x

WordPress

Nhanh bất ngờ

Khởi tạo WordPress Server trong vòng 1 phút.

* Hướng dẫn đăng ký